Φυσικό Αέριο

Η αρκετά χαμηλή τιμή του φυσικού αερίου σε σχέση με άλλες μεθόδους θέρμανσης, η φιλικότητα του προς το περιβάλλον, οι πολλαπλές του χρήσεις, τα μειωμένα κόστη συντήρησης και η ευκολία της χρήσης αλλά και της τοποθέτησης του το καθιστούν μια πολύ συμφέρουσα λύση ιδανική για κάθε καταναλωτή. Η πόλη της Ξάνθης πλέον αποκτά πρόσβαση στο φυσικό αέριο μέσω του έργου επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου από την ΔΕΔΑ.

Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης

Η σωστή και ποιοτική μελέτη και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης τελικά είναι αυτή που θα προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχει το φυσικό αέριο. Η εταιρεία μας έχοντας έμπειρους μηχανικούς και εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνει όλη την μελέτη και την αξιόπιστη κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από το μετρητή έως τα σημεία χρήσης (λέβητας – μαγειρική εστία) ούτως ώστε ο καταναλωτής να έχει την βέλτιστη απόδοση του όλου συστήματος με ασφάλεια.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τα εξής:

Υποβολή Αίτησης Σύνδεσης

Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης

Επιλογή Βέλτιστου Εξοπλισμού

Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασησ

Συντήρηση Εσωτερικής Εγκατάστασης και Συσκευών Φυσικού Αερίου

Δοκιμές Στεγανότητας