Υδραυλικά Έργα

Η POULIOS ENERGY αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την μελέτη και την κατασκευή υδραυλικών έργων παρέχοντας αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στον ξενοδοχειακό, βιομηχανικό και οικιακό τομέα. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Υδραυλικά Έργα

  • Δίκτυα Σωληνώσεων.
  • Δίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης.
  • Πιεστικά Συγκροτήματα Νερού.
  • Δίκτυα Ζεστών Νερών Χρήσης.