Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με περισσότερα από 33 χρόνια λειτουργίας, η εταιρεία έχει πλήρως αναγνωρισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύριο γνώμονα την ακεραιότητα, την εμπιστοσύνη, την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία.

Προς τους πελάτες της εταιρείας

Η εταιρεία κατέχει την πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, όχι μόνο για τον σχεδιασμό και την μελέτη εφαρμογής, αλλά και για την κατασκευή των έργων. Με άλλα λόγια, η μεθοδολογία, που ακολουθείται για την κατασκευή όλων των έργων, εξασφαλίζει για τους πελάτες της πιστοποιημένη υλοποίηση υψηλών προδιαγραφών, σύγχρονα και πιστοποιημένα μηχανικά μέσα, καθώς και άριστες και πιστοποιημένες υπηρεσίες εργασιών στο εργοτάξιο απο την αρχή μέχρι το τέλος.​

Προς τους εργαζομένους της εταιρείας

Η εταιρεία έχει ως κύριο μέλημα την ασφάλεια, την υγεία και τις καλές συνθήκες εργασίας των εργαζομένων της. Γνωρίζοντας το μεγάλο πλήγμα που έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση στην χώρα μας (Ελλάδα) τα τελευταία έτη, προσπαθεί, με κάθε διαθέσιμο πόρο, να εξασφαλίσει την βέλτιστη ποιότητα ζωής τόσο των εργαζομένων της, οσο και των οικογενειών τους. Έτσι, όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας επωφελούνται από ορισμένες οικονομικές παροχές που προσφέρει η εταιρεία και οι οποίες είναι οι εξής:

  • Δυνατότητα, κατά περίπτωση, χορήγησης άτοκων δανείων προς τους εργαζομένους της εταιρείας για την κάλυψη έκτατων αναγκών.
  • Παροχή «Βonus» στο προσωπικό, βάσει της απόδοσης τους, στο τέλος κάθε χρονιάς.
  • Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα σε όλους τους εργαζομένους.
Προς τα ζώα

Έχοντας ανεπτυγμένο το αίσθημα φιλοζωίας, η εταιρεία στηρίζει οικονομικά την δράση τόσο τοπικών, όσο και διεθνών μη κερδοσκοπικών οργανισμών για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων.

Προς το περιβάλλον

Είναι πλέον γνωστό οτι ο πλανήτης μας κινδυνεύει άμεσα από τη μη βιώσιμη χρήση των περιορισμένων διαθέσιμων ενεργειακών πόρων. Επομένως, η ανάγκη για έρευνα και ανάπτυξη νέων, ανανεώσιμων, βιώσιμων και έξυπνων ενεργειακών συστημάτων έχει καταστεί επιτακτική. Η εταιρεία, λοιπόν, γνωρίζοντας τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για παροχή τέτοιων συστημάτων, διατηρεί τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, αποβλέποντας στη διαρκή βελτίωση των, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων που εφαρμόζει, καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας αυτό το site, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies… Περισσότερα…