Δραστηριότητες – Υπηρεσίες

Η POULIOS ENERGY είναι σε θέση να αναλάβει οποιοδήποτε έργο, ανεξαρτήτως μεγέθους, τόσο σε απλές κατοικίες, όσο και σε σύνθετα βιομηχανικά και ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Αναλαμβάνει όλα τα στάδια ενός έργου (από την αρχή μέχρι το τέλος). Συγκεκριμένα, η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τον Σχεδιασμό, την Μελέτη, την Έκδοση Σχετικών Αδειών (όπου απαιτούνται), την Προμήθεια, την Κατασκευή και την Συντήρηση των έργων.

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Θέρμανσης.
 • Αντλίες Θερμότητας.
 • Λέβητες Πετρελαίου.
 • Λέβητες Αερίου.
 • Λέβητες Πέλετ.
 • Συστήματα Κλιματισμού και Ανακυκλοφορίας Αέρα.
 • Αυτόνομες Κλιματιστικές Μονάδες.
 • Έργα Αντικεραυνικής Προστασίας.
 • Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων.
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου.
Ενεργειακά Έργα:
 • Ηλιοθερμικά Συστήματα.
 • Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα.
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα για Ενεργειακό Συμψηφισμό / Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό (Net Metering / Virtual Net Metering).
 • Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί Παραγωγής και Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας).
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα για σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων.
 • Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας.
Υδραυλικά Έργα:
 • Δίκτυα Σωληνώσεων.
 • Δίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης.
 • Πιεστικά Συγκροτήματα Νερού.
 • Δίκτυα Ζεστών Νερών Χρήσης.
Οικοδομικά – Κτιριακά Έργα:
 • Θερμομόνωση Κελύφους.
 • Υγρομόνωση και Θερμομόνωση Δωμάτων.
 • Πλακίδια.
 • Είδη Υγιεινής.

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας αυτό το site, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies… Περισσότερα…